Ny rapport: Kommunen kan bli mer effektiv

MYE PENGER: Sandefjord kommune bruker omtrent én milliard kroner i året på helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Nå konkluderer en rapport med at noe kan organiseres annerledes for at pengene skal utnyttes best mulig.

MYE PENGER: Sandefjord kommune bruker omtrent én milliard kroner i året på helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Nå konkluderer en rapport med at noe kan organiseres annerledes for at pengene skal utnyttes best mulig. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En gjennomgang av deler av helse-, sosial- og omsorgsseksjonen i kommunen viser at en del ting kan gjøres smartere og bedre slik at det blir mer effektivt.

DEL

Er helse-, sosial- og omsorgsområdet i Sandefjord organisert slik at både brukerne og kommunen får mest mulig igjen for pengene?

Omtrent slik var spørsmålet politikerne stilte seg i juni, da det ble vedtatt å ta en lakmustest for å finne svaret på akkurat det.

– Når vi bruker rundt en milliard kroner i året på helse-, sosial- og omsorgstjenester, må vi være sikre på at pengene brukes riktig, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til SB i august.

Nå foreligger svaret i en rapport på 28 sider utarbeidet av firmaet BDO, og politikerne får resultatet på sakskartet til HSO-utvalgsmøtet tirsdag 21. november.

LES OGSÅ: Lovendring kan gi millionregning

Snakket med brukere

BDO har saumfart disse seksjonene:

■ Senter og hjemmetjeneste

■ Bolig, aktivitet og avlastning

■ Bo- og behandlingssentre

■ Sandefjord medisinske senter

■ Stab og støttefunksjoner i HSO-etaten

BDOs rapport er bygget på studier av tilgjengelig dokumentasjon, samt samtaler med brukere, tillitsvalgte, ledelse og folkevalgte.

LES OGSÅ: Kommunebudsjettet: Må spare mer, siden kommunesammenslåingen koster mer

Ressurser etter behov?

Hovedkonklusjonen i rapporten er at helse- og omsorgstjenestene i kommunen kan organiseres mer effektivt. Det gjelder særlig forholdet mellom bemanning og antall brukere og/eller antall timer brukerne har vedtak om.

BDO mener også at staben kan levere bedre til de seksjonene staben betjener. Det kan skje ved at ansvarsfordelingen blir mer tydelig, for eksempel: Skal staben utføre administrative oppgaver i seksjonene eller skal staben bare bistå seksjonene?

I rapporten foreslås det seks ulike tiltak – alt fra en modell der ressurser tildeles etter behov til felles prinsipper for hvordan ledelse skal dimensjoneres.

Rådmannen er lydhør overfor de foreslåtte tiltakene, og vil legge fram en skisse til utredning av ny styringsmodell, samt status og framdriftsplan for de øvrige foreslåtte tiltakene.

LES OGSÅ: Ventelista er lang – her får åtte plass om to år

Artikkeltags