Riktig at større kommuner gir økt sentralisering? Er jo ikke det

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Noen hevder at større kommuner gir økt sentralisering, men er det riktig? Gjennom mange år har det vært en rekke reformer som har flyttet oppgaver fra stat og fylke til kommunene, blant annet bosetting av flyktninger, ansvar for utviklingshemmede, miljøvern, vilt- og naturforvaltning, LAR, psykisk helse, beredskap, NAV og veldig mye mer.

DEL

MeningerEksemplene viser hovedårsaken til at kommunene har fått så mange flere ansatte gjennom årene. For fem år siden vedtok Stortinget samhandlingsreformen, som er den største oppgaven Stortinget har pålagt kommunene i Norge.

Alt dette er desentralisering. Alle reformene har flyttet oppgaver fra stat og fylke til kommunene, slik at enda flere tjenester blir levert fra folk nær oss, der vi bor. Dette er det tverrpolitisk enighet om.

Stortinget har i svært liten grad gjort kommunene bedre rustet til å ta imot og løse alle de nye oppgavene. Kommunereformen som pågår, har jo nettopp det som sitt hovedmål, å gjøre kommunene i stand til å løse alle oppgavene de har. I dag er det stor forskjell på tjenestene fra kommune til kommune.

Flere oppgaver til kommunene er desentralisering. Skal kommunene få flere oppgaver, må kommunene bli større. Alternativet til større kommuner er å ta oppgaver bort fra kommunene. Akkurat det er det ingen av nei-partiene som vil si noe om. De sier bare nei.

Artikkeltags