Med kommunens desidert største økonomiske løft noen gang, må det være lov å peke på et mulig «worst-case scenario», i tillegg til noe som opplagt er negativt:

Med lengre vei vil mange bli kjørt/busset og få mindre mosjon. Å gå/sykle til skolen gir læring og sosial trening, som det blir langt mindre av.CO2-utslippet og kostnadene ved å bygge nytt er mye større enn ved å rehabilitere bygninger.Eksisterende skoler kan fort bli revet og erstattet av boliger, eller f.eks en privatskole. Ved skifte av skole pga. mobbing/vold blir det lengre vei til neste skole.

I verste fall:

Læringen kan bli dårligere: Utdanningsdirektoratet har analysert skolenedleggelser og skriver:«En undersøkelse (Thorsen 2017) viste at elever på høyere klassetrinn som måtte flytte til større skole fordi den gamle ble nedlagt, gjorde det dårligere enn forventet.» Et stort flertall av lærere på Vesterøya har på faglig grunnlag ønsket å beholde de tre nærskolene.De beste områdene med nærskog for lek og læring er opptatt (bl.a. av nåværende nærskoler), og jorder skal nå ikke røres, instruerer Vestfold-Telemark fylkeskommune. Det kan bli lite penger igjen til andre viktige satsningsområder.

Kommunen oppgir «miljø, økonomi og sosialt» som grunn for storskolesatsingen. Tre partier i kommunestyret (MDG/Rødt og SV) kjøper ikke denne og er imot nedleggelse av velfungerende nærskoler.

Årets valg er særlig et «skolevalg» med vidtrekkende konsekvenser. Bidra her med din stemme mot «Tenk stort»-mentaliteten og «Stø kurs» dit.