Det er et motiv med en fangstmann med harpun, i gult og svart.

- Valget har vært enstemmig fra oss i juryen, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord.

Andebu, Stokke og Sandefjord blir slått sammen til én kommune 1. januar 2017 - og skal ha et nytt kommunevåpen som sympoliserer den nye sammenslåtte kommunen - som også skal hete Sandefjord.

Juryen har lagt fram ytterligere to alternativer – Hvalhale og Aks – som nummer to og tre. Men prosjektgruppa innstiller på alternativ 18 - fangstmannen.

LES OGSÅ: – Kommunevåpenet skal være helt nytt

Tirsdag –trolig mellom klokka 11 og 12 – vil Fellesnemnda avgjøre saken endelig. Deres avgjørelse vil bli det nye kommunevåpenet fra 1. januar 2017, som skal vaie over den nye storkommunen SAS – Sandefjord, Andebu og Stokke.

Dette er juryens begrunnelse for å velge forslag nummer 18:

"Selv om motivet er gjenkjennelig fra hvalfangstmonumentet, symboliserer fangstmannen noe mer enn hvalfangstiden. En fangstmann er symbol på mot og styrke. Slik skal også nye Sandefjord være en offensiv og fremoverlent kommune der vi heier på mennesker og bedrifter som vil skape nye verdier."

Der kan folkets favoritt ikke vinne 

 

 Det har vært en jury på seks personer som har sett på alle forslagene som er kommet inn. I alt kom det inn rundt 400 forslag, som ble redusert til 40 for en tid tilbake.

HER SER DU DE 40 FORSLAGENE TIL KOMMUNEVÅPEN!

Denne juryen har lagt fram tre forslag til Fellesnemnda.

– Vi var pålagt å legge fram tre forslag på grunn av loven. Men vi er alle enige om at vi gir Fangstmannen vår enstemmige støtte som det nye kommunevåpenet til SAS, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

LES OGSÅ: Her får rådmannen underskriftene

Alle de tre ordførerne har sittet i juryen som skulle legge fram det nye forslaget. De samme tre ordførerne sitter også i Fellesnemnda, som skal ta den endelige avgjørelsen tirsdag.

Dette er prosjektleders innstilling til nytt kommunevåpen i Sandefjord.

Sandefjords Blad har fått spørsmål fra lesere om det må være gult.

Her er hva juryen sier om det:

"Forslagstilleren hadde også tre fargealternativer, sort på blått, sort på gull og sort på sølv. Farge på farge (sort på blått) er heraldisk galt og kan ikke brukes. Juryen gikk i sin utvelgelse inn for sort på gull."

Hele innstillingen finner du her!