Konflikt i kommunens ledergruppe. Derfor hemmeligholder fylkesmannen deler av granskningsrapportene om personalsjefen

Artikkelen er over 1 år gammel

En hittil uløselig konflikt innad i toppledergruppa i rådhuset er ifølge fylkesmannen grunnen til at han aksepterer utstrakt innsynsnekt i innholdet fra de to rapportene om kommunens organisasjons- og HR-sjef.