Kontrollutvalget får nytt sekretariat

Sandefjord kommune blir medeier i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgsekretariat IKS.