Gå til sidens hovedinnhold

Korona-tall

Artikkelen er over 1 år gammel

Hopp til innhold på siden:

Nøkkeltall

Bekreftede smittetilfeller

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona.

Før 12. mars 2020 ble personer med milde symptomer etter utenlandsreiser testet. Etter 12. mars 2020 testes ikke lenger disse, og fokusgrupper for testing er nå helsepersonell, alvorlig syke og personer i sårbare grupper.

Avvik i koronatall

Her er grunnene som gjør at tallene til FHI, som baserer seg på tallene fra meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) kan ha avvik fra kommunens tall.

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
  • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn SB eller VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

Kilde: Sandefjord kommune

Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Tallene oppdateres minst daglig.

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.