– Koronaen har gitt oss tall for grensehandelen. Nå må avgiftene ned mot svensk nivå.

Stengte grenser på grunn av koronapandemien synliggjør grensehandelen, fastslår Sandefjord Byen Vår. Nå krever styre og ledelse at avgiftsnivået mellom Norge og Sverige harmoniseres, slik at det blir like vilkår i varehandelen.