Kostbart prosjekt virket: Her vender sjølivet tilbake

Noen mente det var bortkastede penger å dekke til sjøbunnen i indre del av fjorden for å forhindre videre forurensing, at det ikke ville fungere. De tok feil.