Kraftig røykutvikling etter brann i hobbyverksted

– Politiet etterforsker hendelsesforløpet.