Kravliste til politiansatte: «Unngå alkohol med studenter - privat omgang med studentene kan utfordre din integritet»

Av

Når politiansatte skal ha kurs for studenter får de tilsendt et brev. Her minnes det om at instruktørene og studentene ikke er likeverdige parter.