Krever øyeblikkelig stans av trehogst

På et større skogsområde på Borgeskogen drives det nå utstrakt trehogst for å klargjøre et planlagt industriområde. Elisabeth Gamkinn og flere av hennes naboer på Borgeskogen krever øyeblikkelig stans i arbeidet, inntil saken er ferdig behandlet.