Kristelig Folkeparti har hatt to representanter i bystyret de siste fire årene. Målet i årets valg er å beholde de to plassene. Aller helst kunne de tenkt seg tre.

Ideologien til KrF handler om menneskeverd. En stor del av verdigrunnlaget er hentet fra Bibelen.

– Men man må ikke være personlig kristen for å stemme på KrF, opplyser Mentzoni, som er partiets førstekandidat.

En vel så viktig verdi er de grunnleggende menneskerettighetene og nestekjærlighet. Partiet er et såkalt sentrumsparti, og ønsker å være uavhengig av det tradisjonelle politiske skillet mellom høyre- og venstresiden.

– Vi skal være de svakestes stemme, fastslår førstekandidaten.

LES OGSÅ: En grønn utfordrer

Vil sitte i posisjon

I Sandefjord har KrF samarbeidet med Høyre, FrP og Pensjonistpartiet de fire siste årene. Mentzoni mener ikke dette har vært med på å gjøre partiets politikk mindre synlig.

– Nei, det føres mye god sentrumspolitikk i Sandefjord. Tilværelsen som et mindre parti er en kontinuerlig avveining mellom å samarbeide med et større parti eller å stå på egen hånd. Dessuten er man avhengig av å ha god personkjemi, mener Mentzoni.

KrFs viktigste saker

1. Familie og oppvekst

- Vil ha maks 16 elever i hver klasse i 1. til 4. trinn.

- Gjeninnføre leirskole som et kommunalt tilbud.

- Ønsker flere kommunale barnehager, for å få bedre balanse mellom private og kommunale.

- Støtte til rusfrie treffpunkter for ungdom.

- Nulltoleranse mot mobbing, og et eget mobbeombud.

2. Helse og sosial

- Få på plass 60 nye enkeltrom på sykehjemmene.

- Familier med funksjonshemmede barn skal få tilbud om en fast koordinator og en foreldrepakke.

- Øke bemanningen og kompetansen ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

- Full barneverndekning.

- Flere boliger til rusmisbrukere og bostedsløse.

3. Miljø, bolig og by

- Prøveordning med bilfrie lørdager i sentrum i mai-august.

- Egen søppelkasse for glass og metall i husholdningene

- Bygge et godt nettverk av veier med sykkelfelt.

- Økonomisere energibruken i kommunale bygg. Nye kommunale bygg skal være plusshus, hus som produserer mer energi enn de bruker.

4. Handel og næring

- Vil ikke ha søndagsåpne butikker.

- Forenkle søknader og kommunikasjon med kommunen.

- Sikre god tilgang til lokale industriarealer.

5. Kultur, kirke og idrett

- Styrke Kulturskolen.

- Bygge ut svømmehallen i Bugården.

- Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og Det kirkelige Fellesråd.

 

Det gode forholdet til Høyre har dermed gitt KrF gjennomslag for flere saker enn de hadde fått til ved å stå bare på egne ben.

Sannsynligheten for at de fortsetter å samarbeide med Høyre er stor, mener Mentzoni. Et videre samarbeid med FrP avhenger av hvor store FrP blir etter valget. Samarbeidet de har hatt hittil med FrP skyldes at Høyre har vært storebror og sånn sett har «tøylet» FrP i enkelte saker.

– FrP står langt unna oss i noen saker. Det skal bli interessant å se hvordan de vektlegger seg i saker der de er mer ytterliggående. Et større FrP blir vanskeligere å samarbeide med, mener han.

LES OGSÅ: Vil være gründerbyen

Helse og miljø

Helse- og sosialtiltak står høyt på dagsorden for KrF. De vil ha flere «varme hender» inn i eldre omsorgen, og vil gi barna en trygg oppvekst.

Å ta vare på miljøet er òg viktig for partiet. I programmet har de listet opp hele 27 tiltak for å få et renere miljø.

LES OGSÅ: – Vi gjør det vi sier