Det melder de om i en pressemelding mandag ettermiddag.

Blant tiltakene som vurderes er justerte fartsgrenser, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politi og forsterket informasjonsarbeid som kan bli brukt i kampen for å få redusert antall trafikkulykker.

Mandag hadde Vegvesenet møte med Trygg Trafikk, politiet, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og flere av landets fylkeskommuner der ulike tiltak ble diskutert.

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå fram til trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Så langt i juni har 14 personer mistet livet på norske veier. Det er det dobbelte av samme måned i fjor.

For hele 2022 viser tallene at 60 personer har mistet livet i trafikken. Også det er langt høyere enn samme periode i fjor. Da var tallet til og med juni 31 dødsfall på norske veier.

I pressemeldingen sier Nygård at utviklingen er urovekkende.

– Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner, eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier samferdselsministeren.

Mulige tiltak:

  • Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet
  • Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger
  • UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.
  • Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll
  • Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.
  • Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.
  • Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet
  • Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.

Kilde: Statens vegvesen