Hit må du dra hvis katastrofer og alvorlige ulykker inntreffer i Sandefjord

Oslofjord Convention Center (OCC) skal benyttes som senter for evakuerte og pårørende dersom det oppstår katastrofer i Sandefjord og fylket.