[Lesersak] Mat for Norge – mat for verden, var temaet.

Generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson, viste til tusenårsmålene som har gitt resultater: ekstrem fattigdom og barnedødelighet er halvert, 9 av 10 barn går nå på skole, andel befolkning uten rent vann er halvert, kraftig reduksjon på antall mennesker med HIV/AIDS. KrF vil fortsatt kjempe for de som trenger det mest. Og krever at det er de fattigste som prioriteres først.

Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, fortalte at Bondelaget er også opptatt av solidaritet: bistand i form av matproduksjon er viktig, produsere mat til egen befolkning er nøkkel til å komme ut av fattigdom. Bondelaget støtter prosjekt i Malawi. Eiendomsrett til egen jord og tilgang på kreditt er mangelvare i mange land, spesielt for kvinner.

Anders Tyvand pekte på at KrF vil ha levende landbruk i hele landet. I solidaritet med andre land, er det viktig at enda flere studenter fra de fattigste landene, får komme  hit å studere, og reise hjem og lære opp flere. Dette vil KrF jobbe for videre.

2 elever på Gjennestad, Guro Emilie Aasen og Ingrid Skauen Brekke, fortalte om inntrykk fra tur til Bangladesh og Kenya: skolegang er ikke en selvfølge, jentene var lite verdt, og daglig kamp for nok mat. En stor kontrast til landet vårt, der ungdommer kan velge utdannelse enten de er jenter eller gutter. Vi kan gi av vår tid og kjærlighet, vi må væree med å gi hjelp til selvhjelp.

Jan-Tore Saltnes underhold forsamlingen med sin flotte sangstemme og gode kommentarer.

 

Hjemmebakte kaker ble solgt i kafeen, og mange hadde god tid til en prat, både med talerne og tilhørerne.