Det er ikke bare å kjøpe et hvilket som helst pepperkakehus. Her må du gå på visning, legge inn bud og tenke godt over hvilken pepperkakepynt som kommer til å falle i smak – bokstavelig talt.

På Hvaltorvet kjøpesenter er det blitt søkt om unntak fra reguleringsplanen og det er innvilget dispensasjon, for å bygge en pepperkakelandsby der husene kommer til å bære preg av veldig forskjellige stilarter og størrelser.

Pepperkakehusene skal leveres inn hos Krogsveen, de vil deretter få tildelt en tomt på Hvaltorget. Når huset har fått ferdigattest, mister du dine rettigheter til huset og Eindomsmegler Krogsveen kommer til å selge det til høystbydende.

– Vi håper på så mange hus til byen, at vi får fylt opp Glasurveien, Non-Stopalleen og alle tomtene i Pepperkakesvingen, sier senterleder ved Hvaltorvet, Geir Ellefsen.

Meglerne lover å kjøre en ryddig prosess. De skal trykke opp prospekt, annonsere i avisen, holde visninger og gjennomføre budrunder.

Det er også lov å by på sitt eget hus hvis du får lyst til å sette tennene i det.

Byggeforskrifter fra SINTEF

– I forbindelse med byggeprosjektet har Humorforvaltningen ved SINTEF utarbeidet en åtte siders anvisning med lover og regler for spiselige byggverk og pepperkakehus, forteller eiendomsmegler Andreas Haraldsen ved Krogsveen.

Den tar for seg planlegging, prosjektering, baking og montering av pepperkakehus etter BAK 10-forskriften om tekniske krav til bakverk og omtaler passiv-pepperkakehus og nye energikrav til tradisjonelle pepperkakehus.

LES OGSÅ: Lærer matte og naturfag ved å lage pepperkakehus

Produktkontrolloven pålegger produsenten av spiselige byggverk å oppgi risiko for helseskader forbundet med fortæring av halvferdig eller ferdig produkt. Typiske helseskader er forspising, kvalme, overvekt, tannråte og løsning av plomber i tenner.

Under helse, miljø og sikkerhet tar forskriften for seg barnearbeid. Pålagt barnearbeid er et tilbakevendende etisk problem i pepperkakenæringen. FNs barnekonvensjon sier at barn ikke skal arbeide under tvang. Avtalen sier derimot at arbeidsgiver plikter å tilrettelegge arbeidet slik at alle barn som ønsker det kan delta i produksjonen.

Nedre aldersgrense for farlig arbeide (steking og smelting av sukker) fastsettes av en vettig voksen.

Arbeidsgiver plikter å påse at aldersgrensen blir overholdt og at barn ikke får grine seg til regelbrudd.

Arbeid under påvirkning av alkohol er også omtalt i anvisningen. Er en av de utførende påvirket av alkohol, for eksempel etter inntak av rødvinsgløgg, skal vedkommende straks tas ut av produksjon. Arbeidsgiver skal vurdere om utførende med promille kan få alternative arbeidsoppgaver som eksempelvis humørspreder eller inspirator.

Støtter Kreftforeningen

Skulle du gjøre deg ekstra flid med huset og huset oppnår å bli solgt langt over prisantydning, kan du fortsatt se langt etter pengene, men heller glede deg over at de har blitt donert til et godt formål. Som i år er Kreftforeningens kreftforskning.

Kreftforeningen vil også være til stede med sin «Julestjernekampanje», som går ut på å «Glede en som ikke kommer hjem til jul». Der du kan kjøpe en eller flere julestjerner som vil bli hengt opp på et sykehus.

– Hvert år må mange kreftpasienter tilbringe julen på sykehus. Det kan være tøft både for store og små. Gir du en stjerne til et sykehus, viser du samtidig en omtanke som betyr mer enn du aner, forteller rådgiver i foreningen Janniken Klaveness.

LES OGSÅ: Slik lager du pepperkaker–i 3D!

For å bli med på pepperkakebyggingen, må du melde deg på til (andreas.haraldsen@krogsveen.no) innen 20 november. 

Pepperkakehusene kan leveres hos Krogsveen avd. Sandefjord fram til 27. november.

Husene og boligfeltet blir vist fram fra julegateåpningen 1. desember, til siste budrunde er vunnet, fredag 17. desember.   

Byggarbeiderne og prosjektledelsen bak pepperkakehuset som innbringer mest penger til Kreftforeningen, vil bli premiert med en pizzakveld eller lignende, forteller eiendomsmegler Andreas Haraldsen ved Krogsveen.