Det er lett å reagere når en sak ikke går i den retningen man selv ønsker. Men i Kullerød Syd-saken, der kommunestyret vedtok å anbefale reguleringsplan for nedbygging av 26 dekar produktiv matjord med minst mulig flertall synes jeg grunneier Thor Johan Thorød går langt i sin usaklighet når han omtaler mindretallet i SB 28. september.

"Det er for lett å snakke ned dette matvareproduserende arealet ved å peke på jordtype alene, uten å nevne jordpleie og hydrotekniske anlegg. Det er bare et bevis på at grunneier her setter økonomi foran agronomi.

For det første skal Senterpartiet ha seg frabedt å ta lett på slike saker. Vi har satt oss inn i saken, og vi er godt kjent med grunneiers eiendom på Dalenveien i Stokke. Og vi stusser på hans løsninger på jordflytting oppå eksisterende matjord og lang transport, som er lite miljøvennlig og neppe i tråd med gjeldende regler. Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved grunneiers uttalelse om jordkvaliteten på Kullerød Syd sett med en agronoms øyne. Torød vet meget godt at det er svært gode vilkår for både korn og grønnsaker i slikt jordsmonn. Områder rett i nærheten viser det, der gode agronomer utnytter potensialet denne jordtypen har.

Det er for lett å snakke ned dette matvareproduserende arealet ved å peke på jordtype alene, uten å nevne jordpleie og hydrotekniske anlegg. Det er bare et bevis på at grunneier her setter økonomi foran agronomi. Det trodde vi denne matvareprodusenten var litt for stolt til. Saken er ennå ikke avgjort. Det er anbefalt å sette i gang reguleringsarbeid. Det er bare en start på prosessen. Så får vi se hvordan matjordsaken håndteres av oss videre.