Jeg har lyst til å rose administrasjonen for denne prosessen.

Dette har kanskje ikke vært gjort i Sandefjord før?

Tivolitomta er nøkkelen

Kartet over Sandefjord sentrum tydeliggjør at det kun er en akse langs Jernbanealleen som kan knytte sentrum nærmere fjorden. Det er Tivolitomta, eller parkeringsplassen, som er nøkkelen for å oppnå dette. Området oppleves av mange i dag som et åpent, uutviklet og utflytende byrom. Ved å utvikle dette området oppnår vi å få en fullført fasade mot Jernbanealleen og samtidig ramme inn både Badeparken og Thor Dahls gate.

Viktig innhold

Volumer, byggehøyde og materialvalg er ikke tema ennå.

Derfor vil jeg fokusere på innholdet og hva det kan bety for sentrumsutviklingen av Sandefjord. Et bibliotek er uløselig knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. Vårt folkebibliotek har vært igjennom en forrykende utvikling, og er en gratis møteplass og demokratiarena, i tillegg til å tilby utlån av for eksempel film, kunstverk, verktøy, digitale tjenester og mye mer. Biblioteket er også en betydelig kulturarrangør. Bare i april hadde biblioteket i Sandefjord hele 21 arrangementer!

I eget hus

Så har vi Kulturskolen vår. I Sandefjord har kulturskolen et tilbud til langt færre elever enn sammenliknbare kommuner. Samboerskapet med SVGS, som var et smart grep for snart 30 år siden, er nå til hinder for en videre utvikling for begge parter. En kulturskole i eget hus vil kunne utvikle tilbudet sitt mot nye målgrupper, nye uttrykk og i nye former.

Da kan vi få en kulturskole som er et ressurssenter og en inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

Samlokalisering er smart

Både biblioteket og kulturskolen har behov for bedre lokaler. Beregninger viser at det er betydelige kroner å spare på å samlokalisere biblioteket og kulturskolen. Det er store synergieffekter i forhold til fellesareal og faglig fellesskap. Det er altså lurere å flytte disse kulturinstitusjonene sammen enn å bygge to nye lokaler hver for seg. Med en felles åpen kafé bør det være åpenbart hva det kan ha å si for aktivitet i sentrum av Sandefjord.

Hvis byen også får en utdanningsinstitusjon i samme område, så er parken komplett: Kultur- og kunnskapsparken i sentrum av Sandefjord.

Parkering må løses

Det er de som heller vil ha en parkeringsplass. Det er i dag ca. 200 parkeringsplasser som blir berørt. Selv om vi jobber for mindre biltrafikk i sentrum, så må vi ta dette behovet på alvor og finne løsninger for det.

Andre er redde for at sjøutsikten forsvinner fra sentrum. Nå i mai er ferjeterminalen og Hvalfangstmonumentet det eneste man ser i retning sjøen fra parkeringsplassen. Tenk hvor mye finere utsikten kan bli fra et folkebibliotek med glassfasader og uteområder mot fjorden?

Det er også noen som er redde for at Axels tivoli må reise forbi Sandefjord når Kultur- og kunnskapsparken blir en realitet. Til dere må jeg bare si at vi har en stor grønn åpen plass i Badeparken rett ved siden av. Der kan et tivoli bidra til å skape enda mere liv og farger til den flotte parken vår.