Draaben kulturbar

17. august 2018, kl. 19:42

I løpet av alle årene Draaben kulturbar har eksistert er det registrert mange arrangementer i tillegg til bardriften. Lørdagsjazzen har trukket fulle hus, Draaben har huset foredragsholdere, arrangementer av mange slag og kunstutstillinger.