– Vi har følt oss kneblet når vi ikke har hatt samme muligheter som idrettsrådet

Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS) stemte for at Kulturrådet skal ha talerett i utvalget.