«Fjorden-damene» har fått ansvaret for julemarkedet

Fire damer i Fjorden sanitetsforening planlegger årets julemarked på Torvet.