Biskopen vil bygge ut Vesterøy kirke

Da Vesterøy kirke sto ferdig i 1967, var det kun ment som trinn én i byggeprosessen. Bygget har aldri blitt utvidet i henhold til den opprinnelige planen. Nå mener biskopen at det er på tide at det gjøres noe med plassmangelen.
Arkivfoto: Atle Møller

Da Vesterøy kirke sto ferdig i 1967, var det kun ment som trinn én i byggeprosessen. Bygget har aldri blitt utvidet i henhold til den opprinnelige planen. Nå mener biskopen at det er på tide at det gjøres noe med plassmangelen. Arkivfoto: Atle Møller

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Etter å ha besøkt Sandar og Vesterøy menigheter, er biskop Laila Riksaasen Dahl stort sett fornøyd med tingenes tilstand. Med et viktig unntak.

DEL

Gjennom gudstjenester, besøk, møter og samtaler har biskop Laila Riksaasen Dahl benyttet den siste knappe uken til å danne seg et bilde av de to menighetenes hverdag og vil-kår.

Del på Facebook

Med noen få unntak er biskopen fornøyd, og kaller visitasen i Sandar og Vesterøy sokn både oppløftende og berikende.

Oppfyller ikke moderne krav

Utfordringene knytter seg, ifølge Riksaasen Dahl, først og fremst til Vesterøy menighets kirkebygg fra 1967.

Hun mener arbeidskirken langt fra tilfredsstiller de krav man i dag har til et kirkebygg. Biskopen peker spesielt på kirkerommets kapasitet, hvor plassmangel er særlig merkbar i forbindelse med konfirmasjoner, skolegudstjenester, høytider og større arrangementer.

Hun trekker også fram kontorene, som mangler tilfredsstillende løsninger i forhold til lydisolering, planløsninger, areal og de krav som i dag stilles til arbeidsmiljø.

Anbefalingen fra Riksaasen Dahl er at både kirkens egne organer og Sandefjord kommune prioriterer en utvidelse av Vesterøy kirke.

En økonomisk utfordring

Administrasjonssjef i Sandefjord kirkelige fellesråd, Anders Tho, er godt fornøyd med Riksaasen Dahls rapport etter forrige ukes bispevisitas. Han støtter biskopens syn på Vesterøy kirke, men innrømmer at en utvidelse kan være problematisk å få til under de rådende økonomiske forholdene.

– Vesterøy kirke har vært et tema både internt i kirken og i møter med kommunen, over lengre tid. Det at biskopen nå tar opp situasjonen i sin rapport kan forhåpentligvis få snøballen til å rulle litt fortere, men dette er et forhold som ikke lar seg løse over natten, sier Tho.

Artikkeltags