– Ingen foreninger bør ha talerett

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Kom­mu­ne­ad­vo­kat Ivar Otto Myh­re me­ner det er uhel­dig at id­retts­rå­det i San­de­fjord har ta­le­rett i kul­turog fri­tids­ut­val­get.