Del på Facebook

I oktober står huset hennes klart i Arpino sør for Roma, en pittoresk oldtidsby som klamrer seg til klippene. Fødebyen til Julius Cæsar.

Der skal hun ha atelier og finne inspirasjon. Hun er fascinert av Italia, kulturenes vugge som hun kaller landet, med innbyggere som ånder for kunst og kultur.
Når hun ikke selv bruker huset, vil hun leie det ut til andre kunstnere.
Hennes siste utstilling i Roma i april ble meget godt mottatt.

I Wien fra 18. juli

Det er travle tider for Heidi Fosli, som har etablert seg godt som kunstner siden hun forlot Sandefjord etter oppveksten på Østerøya og skolegang i Sandefjord.
Det neste som står på programmet for henne, er å være med på en internasjonal utstilling i Wien fra 18. juli sammen med 60 andre kunstnere fra hele verden.

Italia, England og USA

– Hva betyr det for deg å bli invitert til en slik utstilling?
– Det betyr veldig mye. Hyggelig å få god respons. Jeg har også fått flere andre invitasjoner, og skal være med på to utstillinger i Italia i september, den ene i Roma og den andre i Toscana. I januar neste år er jeg invitert til en utstilling i London og i mars skal jeg til New York. Der skal jeg også ha en separatutstilling i 2014.

Maler med hjerte og sjel

– Det er kanskje travle tider i atelieret ditt i Oslo nå?
– Jeg er veldig produktiv, sier Heidi Fosli, og tilføyer at hun gjennom hjerte og sjel skaper det som er viktig for henne.
Hun legger stor vekt på symbolikk, og uttrykker seg både abstrakt og figurativt. Hennes arbeider kan også være en blanding av begge uttrykkene.
I juni fikk hun kulturstipend fra Bess Jahres stiftelse, noe hun satte veldig stor pris på.