Fossnes-kunstnerne skylder veldig mye penger – nå får de en siste sjanse til å gjøre opp for seg

«Sti for Øye» er i kraftig minus, og har ikke andre måter å komme seg ut av pinen enn ved å selge unna bygningsmassen. Nå stiller kommunen som garantist for nesten 2,7 millioner kroner for å være sikre på at de får tilbake pengene som stiftelsen skylder dem.