Nesten 50.000 kroner til kultur og idrett

I løpet av mars måned ble 49.000 kroner delt ut til åtte søkere fra lag og foreninger i Sandefjord.