Kritiske til fordeling av midler til religiøse foreninger

I forbindelse med gjennomgangen av tildelinger til frivillige lag og foreninger i hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS) i mai ble spørsmål om tilskudd til religiøse foreningen stilt.