Da Sverre søkte på et jorde fant han noe som aldri før er oppdaget i Vestfold: – Oppsiktsvekkende

Det sjeldne funnet av et gullblikk på Hovland i Tjølling førte arkeologene til et nytt funn, en stor bygning med kraftige stolpehull. Til sammen gir de to oppsiktsvekkende funnene ny kunnskap om samfunnselitens boplasser under vikingtiden.