Polsk riksdag i kulturlivet? Ja, det sier jeg ja til!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Som mangeårig kulturbruker og aktiv kulturarbeider i Sandefjord, tør jeg velge å bruke karakteristikken «godt kjent på området» om meg selv. Dette er antakelig bakgrunnen for at noen, for ti måneder siden, foreslo meg som skikket til å sitte i en arbeidsgruppe hvis formål var å utarbeide retningslinjer, instruks, handlingsplan og mandat for det som skulle bli Sandefjord Kulturråd.

DEL

MeningerDenne gruppen ble senere, ved stiftelsesmøtet i februar, valgt inn som interimsstyre, og arbeidet med å registrere, lage vedtekter, handlingsplaner, og ikke minst rom for senere forankring og god struktur på arbeidet, har pågått siden dette. Grunnen til at arbeidsgruppa/interimsstyret har tatt seg god tid, er, som sikkert mange har merket seg, at tidligere forsøk på å etablere et aktivt kulturråd har strandet. I de foregående utgavene av Sandefjord Kulturråd har det sittet høyt kompetente og dyktige mennesker, og vi har hatt full respekt for arbeidet de har utført. Målet nå har vært å forsøke å unngå det som måtte være bakgrunnen for at dette ikke fungerte. Jeg skal ikke gå nært inn på hvilken strategi vi har valgt, rent bortsett fra de ovennevnte formaliteter, men diskusjonene har vært mange, gode og preget av at – også vi – er et styre med høy kompetanse og solid erfaring fra kulturarbeid i Sandefjord. Noe av det som kanskje peker seg ut som annerledes, er at vi ønsker å involvere kulturutøvere av alle slag, og ikke bare de etablerte foreningene. Først da kan vi snakke om et felles løft for kulturen i Sandefjord.

Sandefjord Kulturråd oppfattet etablering av et kulturråd som et behov uttrykt, først og fremst, av våre folkevalgte. Dernest har vi som er aktive i mange år hatt tanker om noe lignende. Dette danner et fint bakteppe, for å bruke et ord fra vår verden, og legitimerer det vi nå er i ferd med å gjøre. Det er derfor litt trist å lese i SB at opptil fler av våre kulturpolitikere velger å snakke kulturlivet i Sandefjord ned, og ikke minst kalle det for «en polsk riksdag». En polsk riksdag er en betegnelse på en støyende, kaotisk forsamling hvor det er tilnærmet umulig å fatte et vedtak. Altså med andre ord svært annerledes enn det norske storting, og mest sannsynlig meget annerledes enn bystyret i Sandefjord.

Jeg skal legge det siste snevet av ironi til side og hente det seriøse kruttet. Slik jeg kjenner kulturlivet i Sandefjord, og jeg har jobbet med mange aktører og foreninger i byen vår, er det svært få innslag av sterk uenighet, støy og intriger i disse kretser. Tanken om det tror jeg mest av alt har opphav i en myte. Men det dere skal vite, politikere, er at hver enkelt forening, hvert enkelt miljø og hver enkeltstående frilanser har ulike behov. Dette har ingen ting med polsk riksdag å gjøre. Jeg vil tro at det samme gjelder for idretten. I fremtiden, dersom dere ønsker å jobbe tett med et kulturråd, må dere belage dere på at slik vil det forbli. Det vi skal fremme som innvalgte i Sandefjord Kulturråd, er det vi tenker Sandefjords kulturliv samlet sett vil være mest tjent med.

Og så pepperen. I februar ble Sandefjord Kulturråd stiftet. Svært få (om noen?) politikere var til stede her. Det var derimot store deler, og et bredt spekter, av byens kulturliv. Det hadde vært svært matnyttig å få innspill fra politikere i denne sammenhengen. Interimsstyret har tatt med seg alle tilbakemeldingene fra dette møtet, valgt ut hvilke vi kunne se var mulig å ta med på veien videre, og hvilke vi måtte legge på «vent». Samarbeid med kommuneadministrasjon og folkevalgte var selvsagt også et tema. Våre handlingsplaner ble presentert, sammen med forslag til vedtekter. Alt dette ligger, og har ligget lenge på vår hjemmeside, hvor man også kan melde seg inn. Handlingsplanene sier ganske mye om temaet «blackbox», om ikke konkret den skissen som ble presentert i KF-utvalget tirsdag. Jeg tenker også at det er litt dumt når utvalgets leder nå har fått så mange henvendelser på mail, at han ikke har tatt kontakt med en av kulturrådets medlemmer dersom frustrasjonen har vært så stor.

Men interimsstyret har lært. Vi vil selvsagt ruste oss til å være i forkant av saker. Det har hele tiden vært meningen. Og det er tiltakene rundt dette vi nå arbeider med å sette klare. Fram til det har jeg følgende oppfordring til våre politikere: Bruk Sandefjord Kulturråd, spør oss! Forklar oss hvordan dere vil ha det! Når det er sagt, vil jeg personlig på ingen måte love at situasjonen i fremtiden aldri mer vil føles som en «polsk riksdag». Men dette har jeg ikke drøftet med Sandefjord Kulturråd. Den får jeg ta på egen kappe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags