Kvinne må 75 dager i fengsel etter trygdesvindel

Den 54 år gamle kvinnen mottok 230.000 kroner i arbeidsavklaringspenger uten å ha rett til det.