Kyststi rasert etter jordras

Et større jord- og leirras har skadet flere 20-30 meter av kyststien på Østerøya. Raset skyldes utfylling av steinmasser til en parkeringsplass. Grunneieren lover å sett området i stand.