Gå til sidens hovedinnhold

La barn og unge få mer av den kommunal potten til foreningslivet!

Det skjer for tiden en aldri så liten omveltning av hvordan kommunen skal fordele en stor pott skattepenger til frivillige lag og foreninger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært brukt mange modeller opp gjennom årene og diverse klubber, foreninger og andre har gjennom årenes løp gjort avtaler med kommunen som knytter seg til idrettsanlegg, haller og andre installasjoner. Etter kommunesammenslåingen har antall opplegg og modeller også blitt flere.

Hovedordningen

Hver vår deles det ut et antall millioner (7,3 i 2020) til frivillige lag og foreninger i Sandefjord. I denne ordningen var det i 2020 155 foreninger som fikk midler, fra Runar IL, Sandar IL og andre store lag til de litt mindre kampsportidrettene og ungdomsarbeid i menighetene. Også korps, teaterforeninger og andre typer aktiviteter for barn og unge søker og får tilskudd. I denne tildelingen er intensjonen å stimulere til variert aktivitet for barn og ungdom etter skoletid. Jo bredere tilbud, jo større sjanse for at barn kan finne sin aktivitet og nisje.

Driftstilskuddsordningen

Denne ordninger er forbeholdt idrettslag som har installasjoner som er kostbare å drifte. Målet er at barn og unge skal ha gode muligheter for å utvikle seg innen idrett og til det har kommunen opp gjennom årenes løp vært med på en rekke modeller som gjør dette mulig. Ordningen har tre elementer, strøm-, drift- og løypetilskudd. I 2020 ble det gjort en harmonisering av denne ordningen i de tre gamle kommunene. Det er 10 idrettsforeninger som er med i ordningen. Under denne ordningen deles det ut ca. 2,4 millioner etter en harmonisering i 2020.

I neste kommunestyre skal det besluttes om Hovedordningen skal endres. Per i dag har den et element av driftstilskudd som gjør at foreninger med store utgifter til for eksempel lokaler kan få høye tilskudd. Innstillingen er at man endrer fordelingen slik at tildelingen favoriserer foreninger med barn og unge.

Det betyr at for alle idrettslagene med store driftsutgifter forbundet med store anlegg, løypekjøring om vinteren og medfølgende strømutgifter har god støtte i Driftstilskuddsordningen. De andre 145 foreningene har i det store lave driftsutgifter og har fokus på aktiviteter for barn og unge.

For dem som fortsatt er forvirret:

1. Hovedordningen er for alle lag og foreninger

2. Driftstilskuddsordningen er for de lag og foreninger som har store installasjoner eller store allmennyttige driftsutgifter

3. Endringen som skal besluttes gir mer til foreninger med fokus på barn og unge

La barn og unge få en større del av kaka.

Dette er en viktig sak for Venstre og alle andre som er opptatt av at våre skattepenger skal favorisere neste generasjon. Å finne sin mestringsarena er viktig for barn og er med på å forme et rikt og godt liv for neste generasjon sandefjordinger.

Kommentarer til denne saken