Carlsenkvartalet har alltid vært et viktig område for Venstre. Ikke bare fordi det er kommunen - altså byens innbyggere - som eier tomta, men også fordi områdets beliggenhet er så sentral midt i smørøyet i sentrum. Den ligger nydelig omkranset av Bjerggata, Thaulows gate og Preståsen i nordøst, brygga med Brødrene Berggren i øst og indre havn i sør, og Thor Dahl-bygget og Kurbadet i sørvest.

For en beliggenhet og for et fantastisk utgangspunkt for å utvikle en bydel alle Sandefjords innbyggere kan få glede av!

Skulle ikke bygges ned med boliger

Det er imidlertid minst én hake ved tomta. Tomta er, som kjent, festet bort, og fester ønsker – og har fått lov til – å komme med forslag til utbygging. Det har vært klare premisser ved denne utbyggingen, at den skal utvikles til beste for innbyggerne og skal inneholde ulik bebyggelse, og ikke at den skal bygges ned med boliger.

Veien må legges om

Det er også en annen utfordring ved tomta som Venstre hele tiden har ment må løses før man beslutter hva slags utbygging man bør tillate på tomta, og det er at det går en svært trafikkert vei som problematiserer og skiller tomta fra havna. Venstre mener en omlegging av veien er helt vesentlig før man kan starte å bygge ut tomta.

Vi ønsker oss, slik mobilitetsplanen foreslo, en Bypakke 2 til Sandefjord, slik at kommunen kan få statlig hjelp til å bygge en infrastruktur i Sandefjord som kan sluse trafikken utenfor og rundt sentrum, slik forslaget om tunnel gjennom Preståsen vil bidra til.

Til innbyggernes beste!

Nå er Venstre som kjent dessverre ikke et parti i posisjon, og vi er heller ikke representert i hovedutvalget for miljø og plan eller i formannskapet. Vi har derfor ikke fått markert vårt partis syn på de siste utspill i disse utvalgene.

Vårt syn vil bli markert i torsdagens kommunestyremøte, og Venstre vil fortsette å jobbe for en utbygging av Carlsenkvartalet og infrastruktur i byen som er til innbyggernes beste!

Og at innbyggerne engasjerer seg er helt vesentlig i saker som dette.

Så vi hilser engasjement og innspill fra alle velkommen!