Visste du at Norge står overfor en eksplosiv vekst i antall krefttilfeller? I Vestfold bor det 250 000 personer og hvert år får 1800 av disse kreft. Tallet er på vei oppover. 33 000 nordmenn får kreft hvert år, i 2030 vil det tallet være godt over 40 000. Blant annet fordi vi blir flere og lever lenger.
Stadig flere oppgaver i helsevesenet legges på kommunene. Samtidig vil et økende antall personer trenge den viktige helsehjelpen og omsorgstilbudene som kommunene tilbyr. Når vi i tillegg står overfor en stor økning i antall som vil bli syke, må kommunene være godt rustet. Det er de på langt nær i dag.
Samtidig som kommunene må forberede seg på å tilby flere helsehjelp, må de også bidra til at færre blir syke. Det finnes ingen garanti mot å få kreft, men vi kan gjøre mye for å minske risikoen. Derfor må din lokalpolitiker legge til rette for at folk kan ta sunne valg. Her er fem viktige tiltak både du og din lokalpolitiker bør være opptatt av:
1) Flere må stumpe røyken.
Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med måten vi lever på. Det viktigste vi kan gjøre er ikke å røyke. Derfor må kommunene hjelpe flere til å slutte, både individuelt og i grupper.
2) Unngå solarium. Norge ligger på verdenstoppen i føflekkreft, en kreftform som i stor grad kan forebygges. Kommunene må gå foran og sørge for at solarier fjernes fra alle offentlige bygg. Dette vil kunne bidra til å redusere antall nye tilfeller.
3) Sunn skolemat til alle elever. Gratis skolemat bidrar til sunt kosthold og sunne vaner, gjør at barn presterer bedre på skolen og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. Derfor må kommunene tilby sunn skolemat til alle skoleelever.
4) Flere uteområder må bli røykfrie. Røyking tar livet av mer enn 6000 nordmenn hvert år. Å redusere skadene av røyking er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Det redder liv og sparer samfunnet for enorme summer. Kommunene bør gjøre områder som parker, lekeplasser, holdeplasser og badestrender røykfrie. Dette vil føre oss ett steg nærmere et røykfritt samfunn, og spare de som av helsemessige årsaker ikke kan oppholde seg på offentlige steder med mye røyk.
5) Alle må ha tilgang på en kreftkoordinator. Når du får kreft kan du oppleve at sykdommen kommer plutselig, og at det melder seg en rekke spørsmål og utfordringer. Gjennom og etter behandling er det avgjørende at pasienten får riktig tjeneste til riktig tid. Dette kan være vanskelig å få til på egen hånd. Derfor bør alle ha tilgang på en kreftkoordinator i sin kommune, altså én dedikert person som følger opp hver enkelt pasient. Innen 2020 vil Vestfold ha full dekning. Men kommunesammenslåingene gir større kommuner med flere innbyggere. Det er derfor viktig at ressursene opprettholdes.
Potensialet for forebygging av kreft i Norge er enormt. Vi kan redde liv. Gjøre at færre blir syke, noe som demper trykket på helsetjenestene. Vi kan bidra til å redusere ulikhetene i helse. Det burde være et enkelt valg for politikerne å legge til rette for at innbyggerne kan ta kloke valg som sparer samfunnet for milliarder av skattekroner og innbyggerne for unødig lidelse.

Trine Hveem,
Distriktssjef Kreftforeningen.
Vestfold