Gå til sidens hovedinnhold

La Kilgata ligge der den er

Artikkelen er over 1 år gammel

18. desember skal politikerne bestemme om Kilgata, som er en fylkesvei, skal flyttes inn fra Berggren til Kurbadet, slik at Carlsenkvartalet deles i to diagonalt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne omleggingen koster kommunen 30-40 millioner, og vil føre til at havneområdet blir skilt fra byen med en bred vei der biltrafikk og høy hastighet har fortrinn foran myke trafikkanter og bybrukere.

Denne omleggingen er altså svært kostbar, men den er også unødvendig og uklok: Ny fylkesvei er unødvendig: 1. Fra nyttår overtar det nye storfylket ansvar for fylkesveiene. Før har Statens Vegvesen hatt ansvaret. Det vil si at omreguleringer av disse veiene fra nå av blir politisk behandlet, og derfor i større grad gjenstand for en helhetlig vurdering for og imot. Fylkesveier har tradisjonelt hatt stor bredde, mange kjørefelt, midtrabatt, høy hastighet, forkjørsrett og kollektivfelt, nettopp fordi de er gjennomfartsveier.

Fra nå av oppfordrer fylket til at fylkesveier gjennom bysentra skal utformes mer som andre bygater, nettopp for å unngå at de blir barrierer i byen.

2. Om drøyt 10 år får vi ny jernbanetrasse i Sandefjord, og da kan undergangen ved Hasle fjernes. Undergangen er årsaken til at tungtrafikken fra Framnes nå går gjennom Kilgata, fordi undergangen ikke har nok høyde til at trailerne kan passere under, og den er svært dyr å bygge om for å øke høyden. Når undergangen blir fjernet og veien flatet ut, vil sannsynligvis også annen nordgående trafikk foretrekke denne ruten.

En ny fylkesvei med dagens krav til standard, krever en diger rundkjøring i krysset mellom Museumsgata, Kilgata og Tollbudgata. Denne rundkjøringen tar store arealer, som sammen med den brede fylkesveien tar så mye av arealet på Carlsenkvartalet, at regnestykket blir vanskelig for kommunen. Kommunen er avhengig av å tjene inn disse pengene på utbyggingen eller tomtesalget. Og når tomta blir mindre ”må” høyden bli større for å få pengene inn. Derved får vi etter rådmannens nyeste forslag til neste møte i plan- og miljøutvalget boligblokker på seks etasjer langs bryggekanten.

Løsningen er - La veien ligge der den er. Så hva tjener vi på å ha en bygate nærmere sjøen i stedet for en slak mangefelts gjennomfartsvei tvers gjennom kvartalet? En bygate er en gate på de myke trafikantenes premisser, - med senket fart, gatekryss i tradisjonell forstand, flere fotgjengeroverganger, smalere gate og mer oversikt. I fotgjengerprioriterte gater er veidekket og merkingen slik at bilistene blir årvåkne og slipper frem gående, syklister, barn og eldre. Resultatet er at flere gående velger disse trassene, og vi får bedre kommunikasjon mellom havna, og områdene rundt, som sentrum, Preståsen, Bjerggata og Kilen.

Vi sparer altså mellom 20 og 30 millioner kroner på å droppe denne dyre omleggingen! Selv om vi bruker 10 millioner til en justering av eksisterende veitrasse til en trivelig bygate med bred kaifront og havnepromenade med folkeliv! Vi har til og med anledning til å dekke disse utgiftene fra Havnekassa nå etter nyttår, for da må ikke Havnekassa bare brukes på kaianlegg, men også andre investeringer i sjøfronten.

En bygate er den løsningen Mulighetsstudien fra 2017 anbefaler, den løsningen de siste skissene fra utbygger viser, og den løsningen fylket oppfordrer til. Da er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen, som skal betale kalaset og leve med den dårlige løsningen, FORTSATT går for bred ny fylkesvei, som altså krever 6 etasjers bygg med et stort innslag av boliger for å bli et lønnsomt totalkonsept!

Det mirakelet som altså skjer om veien får ligge omtrent som i dag, er at vi ikke lenger ”trenger” de mye omtalte høyblokkene med boliger! Vi har mye større frihet til å utvikle et havnemiljø med attraksjoner, lokal særegenhet og respekt for omgivelsene.

ANDRE MENINGER:

"Dersom Sandefjord skal være en pulserende by med liv mellom husene, må det investeres."

«Akkurat nå går det et ansiktsløst «rivningsspøkelse» gjennom byen vår mens det mumler «stål, betong og glass», «stål, betong og glass», «stål, betong og glass»."

Legg ned taxfree-handelen om bord

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.