Gå til sidens hovedinnhold

La oss bevare flotte Preståsen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Preståsen er byens klart flotteste og mest benyttede friområde, og det er opp gjennom årene lagt ned mye arbeid og penger i å gjøre den tilgjengelig for folk. Anbefaler å lese innlegget til Audun Tjomsland i Sandefjords Blad 21. september 2021 om Preståsens historie.

Trappa fra Bjerggata er blitt en stor suksess. Både turgåere, mosjonister, hundeluftere m.fl. bruker området hele året. Men det er ikke bara trappa som fører til området. Mange foretrekker Preståsstien, som er unntatt fra trafikk og som har en fantastisk utsikt over byen og havna. Andre foretrekker Prestegårdsveien, som går fra vei over i sti gjennom skogen fram til paviljongen. I dette området ønsker administrasjonen å regulere til boligblokk med 18 boenheter.

Først orange, så blått

Sandefjord kommune bestilte i sin tid en rapport fra Rambøl som konkluderte med å skravere dette området i Preståsen orange, mindre egnet til fortetting og leilighetsbygg. I tillegg føyde de til «Preståsen er et sammenhengende område med mange eldre boliger med en rekke kvaliteter som ikke kan ivaretas ved fortetting med større leilighetsbygg».

Etter møter med diverse foreninger, utbyggere og administrasjon ble denne anbefalingen endret, og området ble til blått, fordi det egnet seg svært bra til fortetting og leilighetsbygg. Innspillet kom fra Hjertnes Eiendom AS og Kollen Bolig AS og ble tatt til følge. Dette var sak 92/21 i Plan- og miljø 12. mai 2021 og ble enstemmig vedtatt.

Hva blir det neste?

Nevnes skal også at i enden av Prestegårdsveien ligger det et forfallent, ubebodd hus. Dette kan fort bli neste byggetrinn dersom området fortsatt skal være blått.

Utbyggernes tilnærming til regulering viser at overraskelsesmomentet fungerer. Veien fra planlegging til politisk behandling er veldig kort, og det er nok noen som har snakket sammen.

Etter hvert skjønner vi jo hvorfor det haster. I møtet i plan- og miljø 2. februar 2022 kommer det opp en sak om at kommuneplanens arealdel kan bli juridisk bindende. Blir det vedtatt, blir det adskillig vanskeligere å endre eksisterende planer.

Kan ombestemme seg

Heldigvis er ikke kommuneplanen vedtatt, og det er fullt mulig for våre politikere å endre/ombestemme det som måtte bli lagt fram nærmere sommeren.

Men hva sier partiprogrammene om temaet fortetting, som partiene gikk til valg på, og som velgerne trodde på og valgte ut fra.

Partienes program 2019 – 2023:

Høyre vil at våre mest attraktive friluftsområder gis særskilt vern for å unngå utbyggingpress.

Senterpartiet: Utarbeide områdeplaner for byen og kommunens tettsteder før videre vedtak om utbygging gjøres.

Frp: Være kritiske til planer om fortetting som reduserer bokvalitet i bestående boligmiljøer.

Venstre: Fortsette å oppgradere Preståsen som et utfartssted, konsertarena og parkservering. Preståsen skal være en levende folkepark for både barn, undom og seniorer.

Arbeiderpartiet: Vil jobbe for fortetting med kvallitet. Dette innebærer at ønske om høy arealutnyttelse må veies mot andre hensyn, at det ikke er fritt fram for høye bygg over alt, og at tåleevnen i forhold til bo- og stedskvaliteter må hensyntas.

Kommentarer til denne saken