Gå til sidens hovedinnhold

La oss ikke glemme viktige punkter i rusreformen

For første gang i moderne tid har Norge tatt et stort steg mot en mer human og kunnskapsbasert ruspolitikk. Etter flere tiår med en totalt feilslått ruspolitikk over store deler av verden, begynner vi nå og se på situasjonen med nye øyne.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen hevder at de har to mål med rusreformen: De ønsker å fjerne mistilliten mellom offentlige etater og individer som bruker alternative rusmidler, samt gi disse individene den hjelpen de trenger.

Dette er et fantastisk sted å starte, men hvis målet virkelig er å hjelpe mennesker, må vi finne den mest effektive måten å gjøre dette på. Vi må tilrettelegge for sikkert bruk av narkotiske stoffer og finne den beste måten å hjelpe dem som trenger det.

Muligheten til å teste narkotikaen

Siden regjeringen ikke ønsker å regulere narkotikamarkedet, vil handel av narkotiske stoffer fortsatt skje i ukontrollerte miljøer, uten mulighet for kontroll av renheten til de diverse narkotiske stoffene.

Nederland har siden 1999 hatt stor suksess med et nasjonalt sponset testlaboratorium, hvor individer som ønsker å ta rusmidler anonymt kan sende inn en liten dose av narkotikaen og få vite om stoffet er rent og uten andre forurensninger.

Muligheten til å kunne teste rusmiddelet sitt er kritisk for å unngå unødvendige dødsfall og andre farlige konsekvenser som kan forekomme ved bruk av urene eller forurensede rusmidler, solgt på et uregulert marked.

Ved å ha et testlaboratorium i Norge vil det gi oss muligheten til å informere brukeren om farene ved diverse stoffer. Brukeren kan få tilbud om hjelp til avvenning om han ønsker dette, og ikke minst hvordan han inntar stoffet tryggest mulig. Det vil også gi oss muligheten til å advare den Norske befolkningen om det er livsfarlige urene narkotiske stoffer i sirkulasjon. Regjeringens foreslåtte rusreform uten muligheten til dette vil fortsette å sette mennesker i fare og uten evne til å ta en mer informert avgjørelse om hva slags stoffer man inntar.

Potensialet til noen narkotiske midler, innenfor terapi og behandling av mentale lidelser

Uten ideologiske fordommer og stigma rundt narkotika åpner vi dørene for et mer objektivt og kunnskapsbasert syn på alternative narkotiske stoffer. Stoffer som LSD, MDMA og Psilocybin (sopp) virker å ha enormt potensial i kampen mot mentale lidelser og som verktøy for økt livsglede.

MDMA

MDMA virker å være en av de mest effektive behandlingene av PTSD som er oppdaget.

En studie utført av MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic studies) viste at 68 % av pasienter med PTSD ikke lenger møtte kriteriene for diagnosen etter bare 3 behandlingstimer. Amerikanske myndigheter har derfor nå godkjent MDMA i behandling av PTSD under kontrollerte forhold. I lyset av denne forskningen har også forskere på NTNU begynt å studere effekten av MDMA i behandling av traume.

MDMA og LSD har også vist seg å være svært effektivt i behandling av alkohol og tobakk-avhengighet.

Psilocybin (sopp)

Johns Hopkins skole for medisin har også vist lovende resultater ved bruk av Psilocybin i behandling av dødsangst blant kreftpasienter. Forskning med Psilocybin i behandling av alvorlig depresjon har også vist raske og betydelige reduksjoner av depressive symptomer. Sammenlignet med eksisterende antidepressive medisiner viste Psilocybin seg og være rundt 4 ganger mer effektivt.

Depresjon er vanlig.

Trolig får 15–25 prosent av alle kvinner og 7–12 prosent av alle menn en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet. Med de enorme sosiale og økonomiske konsekvensene mentale lidelser fører til i vårt samfunn, skylder vi de som lider av disse problemene å undersøke alle muligheter for å hjelpe dem.

Forskning på disse midlene er fortsatt ung, og det kreves betydelig mer forskning før vi kan ta definitive konklusjoner om hvordan disse midlene kan tas i bruk. Men uten viljen til å forske mer på disse stoffene og uten evnen til å teste dem på en sikker måte, utsetter vi nordmenn som velger å bruke dem for unødvendig fare. Vi kan også ende opp med å frarøve personer med mentale lidelser, en potensiell behandling.

Frihet til å bestemme over egen kropp og helse.

Det er på tide at vi viser solidaritet for folk som velger å eksperimentere med rusmidler.

Vi tillater at folk klatrer i fjell, hopper i fallskjerm, driver med ekstremsport eller spiser seg selv overvektige, selv om dette setter individet i fare.

Dette er fordi vi anerkjenner menneskers rett til å bestemme over egen kropp og helse.

Det er på tide at vi gjør det samme når det gjelder rusmidler. Vi bør støtte menneskers rett til å selv bestemme hva man inntar, så lenge det ikke setter andre liv i fare. Det er også på tide at vi åpner øynene for det medisinske potensialet noen av disse stoffene lover.

I debatten om en ny rusreform: La oss ikke glemme viktige tiltak som må til for å sikre ett tryggere, og bedre Norge.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.