Gavedryss til Krokenskogen og andre lokale formål i Sandefjord

Rekordtildeling fra Sparebankstiftelsen DnB bidrar blant annet med å bringe nærmiljøet sammen i Krokenskogen.