Vi lærer om masse nyttig på skolen, men lærer vi egentlig det som er mest nyttig av alt? Nettopp hvordan vi skal takle ulike situasjoner i livet? Vi mener at undervisningen på skolen er mye faglig rettet, noe som selvfølgelig er nødvendig. På den andre siden mener vi også at det er vel så viktig at vi har mer relevant læring rettet mot livet etter skolen, nemlig livsmestring.

Det første vi tenker er relevant å lære om på skolen er hvordan vi skal håndtere egen økonomi, dette er noe vi foreløpig ikke lærer om. Vi mener det er viktig å lære om økonomi slik at vi videre i livet kan bruke penger fornuftig. I tillegg mener vi økonomi er et viktig tema med tanke på lån. Det er mange som tar opp lån og ikke klarer å håndtere dem fornuftig. Vi ønsker at dette skal bli noe alle kan takle.

For det andre mener viktig det er viktig å ha livsmestring som en del av undervisningen, grunnet at det ikke er alle ungdommer som har foreldre som deler sine egne livserfaringer. I tillegg er det ikke alle som har foreldre som har like god kontroll på egen økonomi. Det er lett å falle i samme situasjon som sine foreldre og gjøre samme feil.

Til slutt mener vi at læring om hvordan vi mennesker skal fungere sammen i et samfunn, er relevant. Skoleundervisningen burde ha mer fokus på hvordan vi skal samarbeide godt og hvordan vi skal ha det bra sosialt sammen med andre. Dette kommer til nytte i arbeidslivet.

For å konkludere mener vi at undervisningen bør bli mer rettet mot livet etter skolen, nemlig livsmestring, og at dette bør inkluderes i videregående opplæring. Det kan hjelpe oss med å gjøre fornuftige valg og takle vanskelige situasjoner nå og senere i livet. Vi synes undervisningen rettet mot livsmestring bør bli et eget fag, kalt livsmestring.