(Østlands-Posten)

En 16 år gammel gutt fra Larvik er tiltalt for å ha filmet en 14 år gammel jente da hun utførte oralsex på han. Filmen skal han ha spredt på videodelingsappen Snapchat.

Paragrafen 16-åringen er tiltalt for å ha brutt, er straffeloven §311. Denne er også kjent som barnepornoparagrafen, og omhandler produksjon eller distribusjon av bilder eller videoer av barn under 18 år, hvor innholdet er av seksuell karakter.

– Nå i dag er det ikke uvanlig å besitte og dele video og bilder av denne typen.

Tre saker på ett år

For ganske nøyaktig ett år siden gikk en veldig lignende sak i Sandefjord tingrett. Der hadde en 17 år gammel gutt filmet en yngre medelev mens hun utførte seksuelle handlinger med ham. Dette skjedde i et klasserom på Sandefjord VGS, i skolens ordinære åpningstid.

I april i år ble en 16 år gammel jente dømt ved Sandefjord tingrett for å ha filmet to 17-åringer utføre «handlinger av seksuell karakter» på en fest i desember. Hun delte den tre sekunder lange videoen på My Story i appen Snapchat, hvor rundt 300 personer hadde tilgang.

Nå skal nok en slik sak opp til retten i Larvik tingrett. Aktor i alle tre var og er også denne gang politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland.

I forkant av rettssaken i september i fjor uttalte Siqveland at dette er et problem som med all sannsynlighet kommer til å øke. Mye tyder på at dette stemmer. Saken som nå skal opp i Larvik tingrett er den tredje av sitt slag i løpet av ett år i Vestfold.

På landsbasis kjenner Siqveland til at det bare har vært en håndfull slike saker som har vært behandlet av rettsvesenet, hvor hele tre av disse har skjedd i Vestfold.

LES OGSÅ: – Nazimiljøet og det høyreekstremistiske miljøet i Vestfold vokser

– Det har blitt vanlig

Torunn Hallenstvedt Siqveland vil ikke gå alt for nærme inn på saken i forkant av rettssaken, men kommenterer på et generelt grunnlag.

– Det som gjør denne saken spesiell i forhold til de andre er at fornærmede er såpass ung. I de to forrige sakene var de fornærmede 16 år, mens denne jenta er bare 14.

Siqveland er sikker på at saken ikke kommer til å bli den siste av denne typen som kommer til å gå for retten i Vestfold. Sør-Øst politidistrikt jobber nemlig med flere saker av denne typen.

– Det bekrefter nok dessverre også det jeg uttalte til media i forbindelse med saken i fjor. Nå i dag er det blant ungdom blitt ganske vanlig å besitte og dele video og bilder med seksualisert innhold. Mange vet nok etter hvert at dette er straffbart, men tar tydeligvis ikke inn over seg konsekvensene dette kan få for dem som er på bildet/videoen.

– Mange tenker nok at dette er noe «alle» gjør og gjemmer seg bak det. Det de ikke tenker på er at dersom de gjør «dette», risikerer de straff og alvorlige konsekvenser for seg selv.

Denne typen saker får ikke bare konsekvenser for dem som blir straffeforfulgt.

– For de fornærmede i slike saker medfører det store belastninger. Bilder og filmer som deles på nett blir aldri borte og det er noe de fornærmede må leve med kanskje resten av livet.

LES OGSÅ: Siktet for vold mot kona på hotellet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Bilder og filmer som deles på nett blir aldri borte og det er noe de fornærmede må leve med kanskje resten av livet.

TORUNN HALLENSTVEDT SIQVELAND, POLITIADVOKAT VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT

 

Mørketall

Å ta opp at slike ting har skjedd med deg kan være vanskelig. Siqveland forteller derimot at det er viktig at politiet gjøres kjent med disse sakene.

– Det er uten tvil en stor belastning å ta tak i det som har skjedd med deg, og fortelle det til foreldre eller til politiet. Fornærmede i de sakene jeg har aktorert av denne type tidligere, har imidlertid etter hva jeg har fått opplyst sittet igjen med en følelse av at det var det rette å gjøre.

Du fortalte at det kun hadde vært et fåtall slike saker tidligere i Norge, hvor tre av de forekom i Vestfold. Sier det noe om Vestfold eller er dette kun tilfeldig?

– Bruken av sosiale medier er noe som har skutt fart i løpet av de siste årene, så det er en relativ ny problemstilling for politiet, og vi henger nok litt etter. Grunnen til at hele tre av disse sakene har blitt behandlet eller skal behandles av tingretter i Vestfold, tror jeg handler om at vi er tidlig ute i Sandefjord og Vestfold med å ta slike saker på alvor.

Så du tror anslår at det er mange mørketall når det kommer til slike saker?

– Det er det garantert. Og det gjelder nok for hele landet.

Guttens forsvarer, Lene Lund Berg, ville ikke uttale seg i forkant av rettssaken. Saken er berammet til oktober i Larvik tingrett.

– De voksne må ta ansvar

Sosiolog og Redd Barnas rådgiver for overgrep på internett, Kaja Hegg, mener ansvaret ligger mye på de voksne.

– Foreldre, og samfunnet generelt, har kastet barna ut i et mer seksualisert samfunn – et samfunn med alle teknologiske hjelpemidler tilgjengelig, også for barn – uten å gi dem den nødvendige opplæringen.

– Vi må bli mye flinkere til å lære barn å beskytte seg selv og til å bli ansvarlige nettbrukere slik at vi kan forebygge krenkelser og overgrep mot barn.

Men selv om hun mener voksne har et spesielt ansvar for grensesetting, så mener hun ikke at dette fritar ungdommene for ansvaret de selv har for egne handlinger. Likevel har hun noen tanker rundt omstendighetene som ligger til grunn.

– Barn og unge er på de samme sosiale medier som voksne, og blir dermed eksponert for innhold laget for voksne, som for eksempel seksualiserte reklamer og kontaktarenaer ment for voksne. Det kan oppstå et press på barn og unge om at de også skal opptre seksualisert.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Det kan oppstå et press på barn og unge om at de også skal opptre seksualisert.

KAJA HEGG, RÅDGIVER HOS REDD BARNA

 

En del av dagens ungdomskultur

Og gjennom alle disse inntrykkene lærer barn og unge at forespørsler om å få tilsendt nakenbilder for eksempel, er ikke uvanlig og noe de må ta stilling til.

– Dette er en del av ungdomskulturer. Hadde en slik forespørsel kommet da jeg var ung, hadde det vært helt absurd, men unge i dag må forholde seg til dette, sier Hegg.

– Det at man har teknologien som gjør ting så raskt, gjør at man ikke rekker å tenke. Noen ganger kan du bare «like» det, og så er det spredd videre, sier Hegg.