Legg jernbanestasjonen i Sandefjord i fjell!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bygging av ny jernbane gjennom Vestfold og Telemark er mer enn en ny vestfoldbane. Det skal også bli en ny sørlandsbane, og det skal være del av ny infrastruktur for fylkeskommunen Vestfold og Telemark. Banen skal dekke sprikende behov.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det viktigste miljøbidraget blir neppe CO₂-utslippsreduksjon, men at den muliggjør rask fremføring av mer gods og varer, transport som i dag går på vei. Da er det om å gjøre at en ikke foretar trasévalg som sinker eller fordyrer utbyggingen. Eller bygger slik at innbyggerne opplever vesentlige ulemper eller forringelser av miljøet langs banen.

Det er ikke noe poeng i å klage på fagfolkene som driver med å planlegge utbyggingen. De arbeider innenfor politiske rammer og føringer. Hvis en mener at det må tas andre, strategiske grep, så må det skje ved at overordnede, folkevalgte organerm som Stortinget og respektive fylkesting, tenker langsiktig, og fatter gode vedtak som står seg over tid.

Mange behov skal imøtekommes

Behovene står i kø, men kan grupperes i ulike transportoppdrag. La oss begynne i sør og bevege oss nordover. Brokelandsheia i Gjerstad kommune fremstår i dag som et opplagt knutepunkt for vei- og banetrafikk. Kommuneplaner i denne delen av nye Agder fylkeskommune må legge til rette for at Brokelandsheia kan oppfylle sin rolle i fremtiden.

Senere får en forbedre og videreutvikle sørlandsbanen videre sørover, men det er lite sannsynlig at dette vil kunne finansieres på denne siden av 2050. Til gjengjeld vil også sørlendingene ha stor nytte og glede av gode løsninger videre nordover gjennom Grenland og Vestfold. Og tilsvarende bli provosert dersom en tar gale valg for fremtiden.

Sørlandsbanen til Tønsberg!

En ny Porsgrunn stasjon, hvor sørlandsbanen knyttes sammen med vestfoldbanen, bør settes høyt på dagsorden. Idag er Porsgrunn stasjon endestasjon for tog fra Notodden. Med den nye felles fylkeskommune Vestfold og Telemark bør denne togruten fremføres til Tønsberg. Det vil gi et godt, sammenhengende reisetilbud i det nye fylkets arbeidsmarked og til fylkets skoler.

Et dobbeltspor Porsgrunn til Skien vil derfor bli viktigere enn det fremstår i dag. Nytt dobbeltspor mellom Eidanger og Larvik er tatt i bruk. Men nå er det Larvik stasjon som kan bli en propp. Bane NOR foreslår en hevet bane langs sjøfronten i Larvik. Jeg tror dette er strategisk uklokt, selv om det kan spare penger.

Larvik er en bakkeby ved sjøen og lyd reflekteres oppover. Med fuktig luft når lyden ekstra lett ut til naboer. Jeg er rimelig sikker på at Larviks innbyggere vil sette en kraftig stopper for godstrafikk på en slik bane. Ny Larvik stasjon bør bygges i fjell. Nøyaktig slik stasjonen i Holmestrand fremstår i dag. med fire spor i fjellhallen, slik at langdistansetog og godstog kan kjøre raskt igjennom uten å stoppe.

Legg stasjonen i fjell

Neste utfordring er Sandefjord. Her foreslår Bane NOR at banen skal gå i tunnel mens stasjonen skal legges utenfor sentrum. Stasjoner plassert utenfor sentrum er sjelden noen stor suksess og krever betydelige parkeringsarealer.

Dersom stasjoner til en såpass stor by ikke planlegges med fire spor, vil hurtigtog oppleve stans. Godstog vil uansett forsinkes, og lydforurensing vil bli et irritasjonstema i årevis. Løsningen er å utvide antall spor som er planlagt i fjell fra to til fire og legge stasjonen i fjell, som i Holmestrand.

Stasjon ved Torp Sandefjord lufthavn vil neppe fremstå som noe stort problem. Her må en uansett regne med at alle tog vil stanse. Godstrafikk vil ikke være til sjenanse.

Det finnes en annen løsning

Men så kommer vi til Tønsberg. Og jeg vil hevde at det er store omkostninger ved å knytte Tønsberg fullt ut til den nye vestfold- og sørlandsbanen som gir Bane NOR hodepine. Og som hittil har gjort at en viser liten entusiasme for å bygge stasjoner i fjell i Larvik og Sandefjord.

Jeg spør meg selv om ikke tønsbergproblemer kan løses på en annen måte, og til beste for alle. Jeg vil tro at reisende i Tønsberg er rimelig leie av å kjempe om plass i fulle tog. Det blir ikke mindre kamp i fremtiden.

En kan jo spørre om ikke dagens bane mellom Stokke og Tønsberg har nok kapasitet til å avvikle lokaltrafikk i den sentrale delen av det nye fylket Vestfold-Telemark, dvs. at en foretar små justeringer for å kunne kjøre tog fra Telemark via Torp og Stokke til endestasjon Tønsberg. Og at tog fra Tønsberg til Oslo starter og slutter i middelalderbyen vår.

Hovedsporet blir bygget forbi Tønsberg direkte fra Stokke til Skoppum Vest, dvs. ingen kostbare gravinger og utgravinger i Tønsberg og Færder kommuner. Og penger til overs som kan få fart på hovedsporet. Tenk helhetlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken