Telenor og Telia har informert Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om at de planlegger å stenge ned 2G-nettet i 2025.

– Utfasingen av 2G vil kunne få betydelige konsekvenser og må planlegges godt av alle som både leverer og bruker utstyr som er avhengig av kun 2G, skriver Nkom i en pressemelding.

Tjenester som vil kunne bli berørt av slukkingen av 2G, er blant annet trygghetsalarmer, heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme, som for eksempel «ring hytta varm», helserelatert kommunikasjonsutstyr, fotlenker og overvåkningstjenester for vann- og avløpstjenester, for vannverk, vannmålere, kloakk- og renseanlegg.

Teknologiskifte

Driftsleder ved IT-avdelingen ved Sandefjord kommune, Kenneth Blix Arna, forteller at det er i helsesektoren og i vann og avløp-avdelingen denne teknologien fortsatt er i bruk.

– Vi vet at det trygghetsalarmer, og at vann og avløp bruker noe slik teknologi. På IT kjenner vi ikke så godt til omfanget, men jeg vil tro at det er en del trygghetsalarmer hjemme hos folk og at det fort kan bli et stort antall, sier Arna.

LES OGSÅ: Endelig kan de surfe med fiber her: – Helt topp

Videre forklarer han at noen allerede har begynt å bytte utstyr.

– Jeg vet at de prater med leverandørene sine, for å bytte teknologi. Noen har allerede nytt utstyr på plass, og noen jobber med det. Heldigvis har man god tid på seg. Slike teknologiskifter skjer, sier han.

Arna kan ikke si noe konkret om kostnaden ved utskifting av alt utstyret.

Marit Dale Petersen, faglig rådgiver i Helse, sosial og omsorg ved Sandefjord kommune, forteller at de har over 900 trygghetsalarmer.

Vi er kjent med dette, og har tatt dialog med leverandørene. Alle våre trygghetsalarmer går i dag på 2G-nettet, sier Petersen.

Omstilling

Nkom vil i forbindelse med utfasingen av 2G-nettene innhente informasjon fra mobiloperatørene, og bidra til at sluttbrukere så tidlig som mulig får relevant informasjon om slukkingen og kan omstille seg.

– Det er spesielt kjøpere av maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)-tjenester som bør merke seg at 2G-nettene fases ut. De trenger tid til å planlegge og få på plass nye og fremtidsrettede løsninger i tide. 2G benyttes i dag til tale, SMS og M2M, for eksempel innen vann og avløp, velferdsteknologi, biler og eCall. Grossistkunder i 2G-nettet må også varsle egne sluttkunder om utfasingen, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

LES OGSÅ: Svindelmetode vekker oppsikt: – Det høres ut som starten på en skrekkfilm