Leier du ut via Airbnb? Nå må du skatte av inntektene – og det betyr mer penger til kommunekassa

Airbnb-utleiere i Sandefjord og ellers i Norge må fra og med i år skatte av inntektene, og drøyt halvparten vil tilfalle kommunene. Det kan bety et per nå ukjent antall kroner i ekstrainntekter til Sandefjord.