Lekkasje på Slagentangen – ansatte evakuert og området sperret av

SISTE: Jobber med å stanse lekkasjen, og må stenge ned deler av produksjonen.