Gå til sidens hovedinnhold

«Like lite» eller «mindre til alle» med et rødgrønt skifte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Økte forskjeller» er i vinden som aldri før. Og venstresiden ønsker derfor å skaffe seg velgere ved å love «Robin Hood» tilstander dersom de får flertall ved valget til høsten. Dog en misforstått «Robin Hood» handling. I alle andre situasjoner ville man kalt det å stjele. Når man ikke evner å forvalte midlene man har til rådighet for å oppnå det man ønsker, men heller søker den kortsiktige løsningen ved å ta mest mulig fra dem som har. Et tankesett de deler med kriminelle, men som sjelden eller aldri har lønt seg over tid.

Forskjeller mellom fattig og rik har eksistert siden tidenes morgen. Men debatten blir helt feil når det vises til at den «fattige» er lavlønns eller trygdemottager og den «rike» er en av de under 1000 rikeste personene i landet. Det blir vel som å sammenligne epler og pærer. Det er jo ikke slik at de rike blir rikere på bekostning av oss andre? De blir med stor sannsynlighet rikere uansett, så da må vi jo for all del passe på at de blir rikere med bedriftene sine i Norge. Alternativet er jo at vi fordriver de ut av landet.. med de katastrofale konsekvensene det vil være. Eller at utenlandske interesser overtar enda mer.

Så kan man sikkert mene at det er urettferdig at de rike blir rikere og rikere. Ja!.. verden er urettferdig, det har den alltid vært, og den kommer alltid til å forbli for noen. Men Norge er også full av muligheter for den som ønsker å bli rik, men det er ikke dermed sagt at der er meningen at alle skal bli millionærer.

Om vi skal velge et «like lite til alle» samfunn slik LO og venstresiden ønsker, så velger vi også bort de som realiserer verdier her i landet. Når vi da i tillegg tar med MDG som vil stenge ned den eneste reelle inntektskilden som da blir igjen så trenger vi ikke snakke mer om framtidig pensjonsordninger eller velferd, for det vil ikke være mulig å opprettholde lenger. Kapitalistene skaper kapitalen og deler av det kommer oss alle til gode.

Vi må heller ikke glemme de inntektene som indirekte skapes av de «rike» via arbeidsplasser og verdiskapning i det private. Det er disse inntektene, avgiftene og skattene som skaper «nye» milder til fellesskapet. Paradokset blir da komplett når man på den ene siden er imot bruk av midlertidige stillinger og innleie, mens man på den andre siden mener det er helt legitimt å kreve 14,1 % i arbeidsgiver avgift. Man skal altså betale en ekstra avgift når man bidrar til å skaffe sårt trengte arbeidsplasser for å få lov til å gi folk en kjærkommen jobb.

Enten man liker det eller ikke så er det et faktum at det er de «rike» som bidrar til å gjøre Norge til det fantastiske landet vi har, og det har en kost. Rikdom og muligheten til å skape enda mer verdier og enda mere rikdom er ene og alene det som driver. De som sier noe annet prater tøv.

«Mye» vil alltid ha «mer», bare se til SV, de vil også ha mer, de vil bare at andre skal betale for det gjennom økte skatter og avgifter.

Eneste bærekraftig løsning for en framtidig velferdsstat må være å fokusere mer på tilrettelegging for nyskapning som bidrar til å skape mer verdi, flere jobber og mer til fellesskapet, og samtidig akseptere at noen få blir enda rikere på veien. Først da vil det bli mer til fler.

Kommentarer til denne saken