I Sandefjord, både i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og som medlem i formannskapet, har Charlotte Jahren Øverbye kjempet for denne gruppens rettigheter. Under SVs landsmøte på Gardermoen sist helg tok hun igjen opp saken.

– Likestilling er ikke kakepynt, men målretta politisk arbeid, sa hun fra talerstolen.

Hennes argumenter fikk gehør i salen. I partiets prinsipprogram er det nå nedfelt at partiet skal arbeide for målretta tiltak mot underrepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne, i likhet med kvinner og etniske minoriteter.

– En seier for Sandefjord og Norges største minoritet. Jeg har SVs verdier i ryggmargen og vil kjempe for å realisere mest mulig SV-politikk lokalt, sier Jahren Øverbye.

Ifølge partileder Audun Lysbakken er partiet heldig som har et mangfold av kandidater, som vil kjempe mot ulikhet. Han er også glad for at Jahren Øverbye igjen er 1. kandidat ved høstens kommunevalg.

I en pressemelding skriver Jahren Øverbye at hun vil fortsette kampen mot økende ulikhet i makt og rikdom. Hun mener Sandefjord har altfor mange barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. I dette ligger at Sandefjord skal være en trygg og inkluderende kommune, med gratis kjernetid i SFO for første- og andreklassinger som et sosialt utjevningstiltak og rettferdighetstiltak.

For øvrig vil hun kjempe for SVs øvrige kjernesaker innen skattepolitikken, klima, næringspolitikk og en antirasistisk plattform.