Ivar Ramberg (SV), min ærede meningsmotstander om strandsonesaker og allmennhetens adgang til fjæresteinene på privat eiendom, kjenner seg ikke igjen i min karakteristikk av hans aktivisme på 1990-tallet, der jeg mener å huske at han, symbolsk eller faktisk, var med på å fjerne et privat stengsel. Tror det var i nærheten av Buer eller Sjøbakken.

ette var tatt ut av egen hukommelse, og den kan som vi vet spille noen hver et puss. En anklage om sivil ulydighet er selvsagt en alvorlig sak, som må dokumenteres. Undersøkelser pågår, og det er først og fremst et Sandefjords Blad-oppslag, slik jeg husker det, som kan gi svaret.

Inntil svaret er gitt, oppheves fra min side anklage om sivil ulydighet.