Men nettopp dette at også «den lilles» røst blir hørt og tatt hensyn til, er ett av kriteriene som gjør at Norge betegnes som verdens mest demokratiske land. Samfunnet er mangfoldig og variert, og det finnes like mange interesser og behov som det finnes folk. De fleste innbyggerne i Norge er i en livssituasjon hvor de har anledning til å finne et politisk parti som kjemper deres sak.

Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas utfordrer den han kalle «Dagens venstreside» i et leserbrev i SB 31. desember. Han poengterer at skatt ikke er den nye oljen, og argumenterer mot Arbeiderpartiets sysselsettingspolitikk.

Ulikt fokus er en styrke

Høyre og Arbeiderpartiet har, slik jeg tolker Løvaas' leserbrev, én ting til felles – «det er folks arbeid som er grunnlag for velferden». Enkelt sagt har de bare ulikt fokus, på henholdsvis den som skaper arbeidsplassene og arbeidstageren.

Andre politiske partier har fokus på andre sider ved arbeidslivet, så som gründere, privatisering, primærnæringa med mer. Å ha ulikt fokus er en styrke når vi skal samarbeide om dette felles målet: Å skape velferd for folk flest.

Ikke bare penger

KrF er i likhet med de andre politiske partiene opptatt av at gode arbeidsplasser og høy sysselsetting er nødvendig for å holde AS Norge i gang, men vi mener at velferden også skapes på arenaer hvor penger ikke er et moment.

Å bry seg om og engasjere seg i andre mennesker, har stor verdi og er en del av samfunnets kapital, som er helt nødvendig for å skape velferd. Derfor jobber vi i KrF for gode livsvilkår for ideelle organisasjoner.

KrF jobber for økt frivilligengasjement innenfor kultur, barne- og ungdomsarbeid og helse- og sosialsektoren. KrF jobber for å legge til rette for og styrke status for oppfostring av egne barn og omsorg for andre nærstående.

Samfunnsengasjement viktig

Løvaas konkluderer i sitt leserbrev med at summen av vår felles arbeidsinnsats bærer velferdssamfunnet. Jeg vil som folkevalgt for KrF utvide dette, og konkluderer med at summen av den enkeltes samfunnsengasjement bærer velferdssamfunnet.

I år er det lokalvalg. Det er en gyllen anledning for alle Sandefjords innbyggere til å engasjere seg i og mene noe om sitt lokalmiljø og sine interesseområder, og ved det bidra til at samfunnet forblir variert og mangfoldig. Da er du med på å bære velferdssamfunnet uavhengig av din innsats i arbeidslivet.

Godt nytt valgår, Sandefjord!