Linda (34) er fotograf: – Barna bærer kraften i seg til å endre framtiden

Linda Gabrielli ønsker å bevisstgjøre folks holdninger til søppel og avfall.